Αγγελία

Το  Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α)  ζητά  να προσλάβει  άτομο σε πλήρη  απασχόληση  για το Τμήμα Marketing  και  Επικοινωνίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  κατεύθυνση  στον  τομέα του Marketing

Kαλή διαχείριση των Social Media

Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού secretary@kenthea.org.cy και στο τηλέφωνο 22385588.

Τα ενδιαφέρομενα άτομα καλούνται όπως αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, βιογραφικό σημείωμα και διπλώματα προσόντων εκπαίδευσης και γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλώ όπως τα σχετικά έντυπα αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 31/01/2020