ΠΡΟΛΗΨΗ

Σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, «Πρόληψη» ορίζεται το σύνολο οποιονδήποτε παρεμβάσεων, που αποσκοπούν στον εντοπισμό, τον περιορισμό και την εξάλειψη όλων εκείνων των αιτιών, που συμβάλλουν στη γένεση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και της εξάρτησης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA, 2019) οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι:

  • Καθολικές δηλαδή να απευθύνονται σε όλα τα μέλη μιας ομάδας στόχου, ανεξάρτητα από τον υποκείμενο κίνδυνο χρήσης ουσιών ή ιστορικού χρήσης ουσιών. Σε τέτοια περίπτωση τα μέλη της ομάδας στόχου δεν είναι χρήστες ουσιών.
  • Επιλεκτικές/επικεντρωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες όπου συχνά γίνεται χρήση ουσιών, και επικεντρώνεται στη βελτίωση των ευκαιριών τους, στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά και στη βελτίωση των κοινωνικών τους συνθηκών.
  • Ενδεδειγμένες παρεμβάσεις οι οποίες απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα και στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων να διαχειριστούν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και ευαλωτότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των προληπτικών προγραμμάτων και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Πρόληψης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου πατώντας εδώ.

Κατά το έτος 2021 το ΚΕΝΘΕΑ λειτούργησε τα πιο κάτω προληπτικά Προγράμματα:

ΑΞΙΖΩ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Πρόκειται για πρόγραμμα επιλεκτικής πρόληψης των εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα προτάθηκε από το ΚΕΝΘΕΑ στα πλαίσια προκήρυξης στην οποία είχε βγει η ΑΑΕΚ το 2017. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Αρχή, με την υποστήριξη των Δήμων Λακατάμιας, Αγλαντζιάς και Γερίου.

Ποιους αφορά; Αφορά στα παιδιά που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, όπως καθορίζονται από την Εθνική Στρατηγική (παιδιά εξαρτημένων, ψυχικά ασθενών, μεταναστών, φυλακισμένων, με προβλήματα συμπεριφοράς). Τα παιδιά αυτά διαμένουν στους Δήμους Λακατάμιας, Αγλαντζίας και Γερίου, ενώ καλύπτεται και η Επαρχία Αμμοχώστου.

Διαδικασία Προγράμματος:

Αφού γίνουν παραπομπές από ΥΚΕ, σχολείο, Δήμους άλλα ΜΚΟ κλπ, η κοινωνική λειτουργός του Προγράμματος επισκέπτεται την οικογένεια, ενημερώνει για το Πρόγραμμα, λαμβάνει συγκατάθεση συνεργασίας και προχωρά σε αξιολόγηση αναγκών.

Βάσει αναγκών προσφέρονται:

  • Καθοδήγηση της οικογένειας σε μηνιαία βάση ή/και τακτικότερα
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες φροντίδας υγείας
  • Μαθησιακή υποστήριξη
  • Κάλυψη αναγκών, που δεν δύναται η οικογένεια να καλύψει
  • Υγιείς δραστηριότητες (πχ αθλήματα, χορός κλπ)
  • Μεντορικός ρόλος του λειτουργού στα μεγαλύτερα παιδιά.
  • Συνεργασία λειτουργού με ΥΚΕ και άλλες υπηρεσίες (κοινές επισκέψεις/ πολυθεματικές)

Επίσης, διοργανώνονται περιστασιακά δραστηριότητες, όπως η θεραπεία μέσω κινηματογράφου, εξόδοι σε μουσεία ή για φαγητό και συμμετοχή σε καλοκαιρινό σχολείο, που οργανώνεται εσωτερικά για τα παιδιά αυτά (εκδρομές, βιωματικά εργαστήρια, πισίνα κλπ).

Λειτουργοί του Προγράμματος είναι η κα Σοφία Δημητρίου και η κα Κέντια Μάρκου κοινωνικές λειτουργοί.

ORANGE BUBBLE – PARTY SAFE

Σε συνέχεια πρόσκλησης υποβολής πρότασης, που προκήρυξε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) το 2019 για την εκπαίδευση εθελοντών και την ανάπτυξη παρεμβάσεων για παροχή πρακτικών μείωσης της βλάβης σε χώρους διασκέδασης και φεστιβάλ το ΚΕΝΘΕΑ υπέβαλε πρόταση, η οποία επιλέγηκε από την Α.Α.Ε.Κ. και τα μέρη υπέγραψαν σχετική Σύμβαση στις 27/12/2019. Το Orange Bubble είναι ένα Πρόγραμμα μείωσης του κινδύνου και αποφυγής της βλάβης από κατανάλωση νόμιμων ή και παράνομων ουσιών σε φεστιβάλ και άλλους χώρους διασκέδασης.

Λειτουργοί του Προγράμματος είναι οι Συμβουλευτικοί ψυχολόγοι κος Δημήτρης Παρπέρης και κος Γιώργος Πεπέτσιος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Από το 2011, το ΚΕΝΘΕΑ, με ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικής λειτουργού, ενισχύσει τη Διεύθυνση Υγειονομικού. Οι ψυχολόγοι μας παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης και συμβουλευτικής σε εθνοφρουρούς, ΣΥΟΠ και άλλα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Επίσης, κατά διαστήματα παρέχουν εκπαιδεύσεις σε στελέχη και διοργανώνουν ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια για τους οπλίτες. Ετησίως, το ΚΕΝΘΕΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Εθνικής Φρουράς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει Συνέδριο για τους εθνοφρουρούς μας.

Σήμερα, την ομάδα ψυχολόγων στελεγχώνουν οι κλινικοί ψυχολόγοι κ. Μιχάλης Σιάτης, κα Μαρία Μπάσο, κα Άννα Χατζηκυριάκου, ενώ συνεργάτιδα κοινωνική λειτουργός είναι η κα Νίκη Ορφανού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης σε θέματα αναγνώρισης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου σε εξαρτήσεις και διαχείρισή τους μέσα στους αθλητικούς χώρους.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ

Το  Πρόγραμμα «Ταξίδι Ζωής», αφορά σε παιδιά 10 εως 14 ετών και είναι προστιθέμενης αξίας στο σημερινό αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας των μαθητών Ε’ και Στ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου. Στηρίζεται στο συνδιασμό του μοντέλου εκπαίδευσης στις δεξιότητες ζωής, μαζί με το μοντέλο κοινωνικών επιρροών και τις διαδραστικές μεθόδους. Στοχεύει στην κάλυψη του στόχου Γ4 της Εθνικής Στρατηγικής, δηλαδή στην ενίσχυση του Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας. Στην αναθεωρημένη του μορφή έχει περιοριστεί στα έξι εργαστήρια, αφού φαίνεται ότι είναι ο μέγιστος χρόνος, που μπορεί μια σχολική μονάδα να αφιερώσει, στα πλαίσια του σχολικού χρόνου. Αν και η αποτελεσματικότητα της καθολικής πρόληψης φαίνεται να απαιτεί περί τις 15 συναντήσεις, εντούτοις θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα συμπληρώνει άρτια το υφιστάμενο μάθημα Αγωγής Υγείας και αθροιστικά μαζί με τις διδακτικές περιόδους, που ο δάσκαλος δαπανεί στην Αγωγή Υγείας οι συναντήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τις 15.