Ανακοίνωση Τύπου Ευρωπαϊκών Οργανώσεων- Αλκοόλ

logos

[Κοινή δήλωση τύπου]

Ψήφισμα της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα την καλύτερη σήμανση σε αλκοολούχα ποτά ως μέρος της νέας Στρατηγικής Αλκοόλ για μείωση των βλαβερών συνεπειών του.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, υποστήριξε με κάλεσμα ψηφίσματος, για μια νέα στρατηγική της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση βλαβερών συνεπειών στην υγεία από το αλκοόλ με στόχο να εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2022. Το ψήφισμα, ακόμη τονίζει την σημαντικότητα για καλύτερη σήμανση των αλκοολούχων ποτών συμπεριλαμβάνοντας συστατικά και πληροφορίες για θρεπτικές ουσίες.

Ο συνασπισμός οργανισμών δημόσιας υγείας (1) που εστιάζεται σε θέματα πολιτικής του αλκοόλ καλωσορίζει την θέση της επιτροπής ως ένα αρκετά καλό βήμα προς την μείωση των κινδύνων από το αλκοόλ.

Ο GlenisWillmott, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου υποστηρικτής του ψηφίσματος, σημείωσε ότι “Πολλά άτομα δεν γνωρίζουν απλώς πόσες θερμίδες μπορεί να περιέχει ένα αλκοολούχο ποτό, εκτός και αν είναι αρκετά αποφασισμένοι ούτως ώστε να το ψάξουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και το σημερινό ψήφισμα άνοιξε τον δρόμο για αναγνώριση των αναγκών των καταναλωτών να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ”.

Το ψήφισμα θα τεθεί τώρα για έγκριση από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. “Όλα τα μέλη του ευρωκοινοβουλίου πρέπει να στηρίξουν το ψήφισμα για νέα δράση σχετικά με το αλκοόλ, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ως επένδυση στην υγεία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια σταθερή και εύρωστη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη,” είπε η MariannSkar, Γενικός Γραμματέας της Eurocare. “Οι βλαβερές συνέπειες σχετικές με το αλκοόλ κοστίζουν τουλάχιστον 2-3% του ΑΕΠ, κυρίως από απώλεια παραγωγικότητας. Τα αληθινά κόστη στην κοινωνία είναι τα διπλάσια, αφού ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει κόστη εκτός του ατόμου καταναλώνει αλκοόλ” πρόσθεσε η κα Skar.

Βλαβερές συνέπειες από τη χρήση αλκοόλ στην Ευρώπη

Με την Ευρώπη να είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, που δημιουργεί μεγάλης κλίμακας ζημιά σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο- τα κοινωνικά κόστη που αποδίδονται στην κατάχρηση του αλκοόλ υπολογίστηκαν στα €155.8 δις στην Ευρώπη το 2010, εκ των οποίων η πλειοψηφία (€82.9 δις) βρίσκεται έξω από το σύστημα υγείας (2). Το αλκοόλ κοστίζει στις κοινωνίες περίπου 2–3% του ΑΕΠ, κυρίως από απώλεια παραγωγικότητας.

Αυτός ο υπολογισμός αντανακλά στα μισά από τα πραγματικά κόστη, αφού δεν συμπεριλαμβάνει κόστη πέραν από αυτά του ατόμου που καταναλώνει αλκοόλ (3).

Το μέγεθος του κόστους δείχνει όχι μόνο ότι η χρήση αλκοόλ θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα στην βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, αλλά επίσης και ότι η κλίμακα του προβλήματος συνεπάγεται με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Μια νέα στρατηγική Αλκοόλ της ΕΕ θα πρέπει να ενδυναμώσει το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με το αλκοόλ και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να μειώσουν σημαντικά την βλάβη και τα κόστη που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Μια νέα στρατηγική πρέπει να ενθαρρύνει την πρόληψη, την προαγωγή υγείας και την εκπαίδευση.

A new strategy should encourage prevention, health promotion and education.Η ελάχιστη τιμή ανά μονάδα αλκοόλ (Alcohol Minimum Unit Price), όπως έχει προταθεί από την κυβέρνηση της Σκωτίας, αποτελεί ένα από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους στην κοινωνία για να μειωθούν οι βλάβες από την κατανάλωση αλκοόλ (4).

Η αντιμετώπιση των βλαβερών συνέπειων του αλκοόλ είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Υπάρχει ένας σαφές σύνολο ευρημάτων που προτείνουν ότι η επιβάρυνση ασθένειες και των θανάτους που σχετίζονται με το αλκοόλ έχουν βρεθεί να επηρεάζουν δυσανάλογα τις πιο οικονομικά ευάλωτες ομάδες στην Ευρώπη (5). Μειώνοντας τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ αποτελεί μια ενεργή επένδυση στις οικονομίες της Ευρώπης, η οποία μειώνει τις μακροπρόθεσμες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για σοβαρές ασθένειες και αυξάνει την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού.

Σημειώσεις για τους συντάκτες
(1) The European Alcohol Policy Alliance (Eurocare), the European Public Health Alliance (EPHA), the European Association for the Study of the Liver (EASL), the European Liver Patients Association (ELPA), United European Gastroenterology (UEG) the Association of European Cancer Leagues (ECL) Standing Committee of European Doctors (CPME) and Royal College of Physicians (UK) British Medical Association, SHAAP (Scottish Health Action on Alcohol Problems), and Alcohol Action Ireland.
(2) Rehm, J. et al (2012) Interventions for alcohol dependence in Europe: A missed opportunity to improve public health.
(3) Merkur, S, Sassi, F., and McDaid, D. Promoting health, preventing disease: is there an economic case? OECD; WHO; European Observatory on Health Systems and Policies; 2013. Report No.: Policy Summary 6.
(4) [Joint press release] Doctors take battle to implement “Scotland the brave’s” alcohol minimum unit price policy to Brussels
(5) Herttua, K et al (2008) Changes in alcohol-related mortality

ΠληροφορίεςΕπικοινωνίας
Javier Delgado Rivera, EPHA Communications Coordinator at javier@epha.org, or +32 (0) 2 230 3076