Ανακοίνωση

Το ΚΕΝΘΕΑ θα είναι κλειστό από τις 13/8/12 μέχρι τις 17/8/12. Για επείγοντα περιστατικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 199. Εαν χρειάζεστε συμβουλευτική μπορείτε να απευθύνεστε στο 1410 (Γραμμή του Οργανισμού Νεολαίας).