ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α Τετάρτη 04/12/2019

kenthea-img

Την Tετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:00 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία, με συνθήματα Χέρι με Χέρι Ενάντια στις Εξαρτήσεις και Αθλητισμός στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α παρουσίασε το νέο του εγχείρημα, το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. Sporting Club. Στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι η δημιουργία εξιδικευμένων και ενημερωτικών προγράμμάτων βασισμένα στον αθλητισμό. Στη διάσκεψη παρουσιάστηκε και το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα αναγνώρισης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου σε εξαρτήσεις και διαχείρισή τους μέσα στους αθλητικούς χώρους, το οποίο αποτελεί το πρώτο εγχείρημα του Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. Sporting Club. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχορηγεί η «Εθνική Αρχή Στοιχημάτων» και ο «Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου». Επίσης το πρόγραμμα στηρίζουν η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αθλητισμου, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου (ΠΟΑΠ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπονητές και υπεύθυνους αθλητικών ομάδων. Στόχος του προγράμματος ο προπονητής να αποτελέσει τον «σημαντικό άλλο» για τους αθλητές του, ο οποίος μπορεί να ενισχύει τη συναισθηματική κατάσταση τους και να τους βοηθά να αναπτύξουν ψυχολογικές ικανότητες για διαχείριση καταστάσεων τόσο στον αθλητικό χώρο αλλά και στη ζωή. Ακόμη ένας στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίησή του προπονητή και οποιουδήποτε αθλητικού παράγοντα σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων εξαρτητικών ουσιών και η παροχή γνωσεων με στόχο την ολόπλευρη κατανόηση του φαινομένου και των συνεπειών του και δεξιοτήτων για την διαχείριση του.