Δωρεά exxonmobil/esso 23.6.2011

Η exxonmobil/esso κύπρου επιχορήγησε εξ¨ολοκλήρου την εκδήλωση του ΚΕΝΘΕΑ στο προεδρικό στις 23.6.2011. Επίσης δώρισε 21 φορητούς υπολογιστές στο ΚΕΝΘΕΑ για να διανέμει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέλη του.