ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

Το πρώτο εξάμηνο του 2011, έχουν τεθεί σε ισχύ ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του οργανισμού, στο διοικητικό, οικονομικό και επιστημονικό τομέα. Κατ’ αρχήν η έδρα του οργανισμού έχει μεταφερθεί στη Λευκωσία. Το ΚΕΝΘΕΑ φιλοξενείται στο πνευματικό κέντρο Αγίου Νικολάου, σε ένα χώρο που βρίσκεται κοντά στην Μητρόπολη Ταμασσού και Ορεινής, έδρα του Προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος επιθυμεί να έχει καθημερινή επαφή με τον οργανισμό. Η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή και η Μητρόπολη παρέχουν κάθε διευκόλυνση στο έργο του ΚΕΝΘΕΑ……..

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση