Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Localize It»

localizeit

Η υπέρμετρη επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ από τους εφήβους και τους νέους είναι σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί η Ευρώπη. Η έρευνα ESPAD του 2015 κατέδειξε ότι 88% των εφήβων στην Κύπρο έχουν δοκιμάσει αλκοόλ, ενώ 68% κατανάλωσαν αλκοόλ τις τελευταίες 30 μέρες. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι 14% όσων έχουν καταναλώσει αλκοόλ τις τελευταίες 30 μέρες έχουν μεθύσει.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Localize It», στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΝΘΕΑ μαζί με άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμού, αποσκοπεί στην δημιουργία στρατηγικής διαχείρισης του ζητήματος της υπέρμετρης επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ σε επίπεδο δήμων.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο θα καλεστούν να συμμετάσχουν δυο Δήμοι, οι οποίοι σε συνεργασία με τους λειτουργούς του ΚΕΝΘΕΑ θα φέρουν στο ίδιο τραπέζι τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου, για να οργανώσουν από κοινού δράσεις πρόληψης. Η παρέμβαση αναμένεται να καλύψει τα σχολεία, τους γονείς, παιδιά εξαρτημένων στο αλκοόλ, την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, πάρτυ και φεστιβάλ, πωλητές αλκοόλ, πολιτικούς πρόσφυγες και θέματα οδικής ασφάλειας.

Η ανάπτυξη της τοπικής στρατηγικής θα στηριχθεί σε ερευνητικά δεδομένα για τις ανάγκες των δημοτών που θα συλλεγούν στο Δήμο, την ανατροφοδότηση των ατόμων σε θέση κλειδί του Δήμου, καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://www.localize-it.eu/