Ζητείται Συμβουλευτικός ή Κλινικός Ψυχολόγος

Το ΚΕΝΘΕΑ ζητά να εργοδοτήσει δυο κλινικούς ή/και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, κατόχους άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, για το πρόγραμμα παροχής Ψυχολογικών Υπηρεσιών που εφαρμόζει στην Εθνική Φρουρά, με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.

H μία θέση αφορά μερική απασχόληση δύο μέρες την εβδομάδα στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Η δεύτερη θέση αφορά πλήρη απασχόληση και έδρα τη Λεμεσό με μετακίνηση μια μέρα τη βδομάδα στην Πάφο. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι κατ’ αρχήν για δέκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και για τις δύο θέσεις.

Ελάχιστα Προσόντα:

  1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας
  2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία
  3. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου
  4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  5. Λευκό Ποινικό Μητρώο
  6. Συστατικές επιστολές

Διδακτορικό πτυχίο σε ανάλογο κλάδο (Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία) θεωρείται επιπρόσθετο προσόν και θα βαθμολογείται με μία επιπλέον μονάδα. Εργασιακή πείρα σε ανάλογα καθήκοντα θα βαθμολογείται με 0,5 μονάδα για κάθε έξι μήνες πείρας.

Παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις (δεν υπάρχει ειδικό έντυπο) συμπεριλαμβάνουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φωτοαντίγραφα των πιο πάνω τα οποία να σκαννάρονται και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

secretary@kenthea.org.cy με τον τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ.

Οι αιτήσεις για τη θέση στην Επαρχία Αμμοχώστου θα γίνονται αποδεκτές μέχρι 01.02.2019 για άμεση κάλυψη της θέσης.

Οι αιτήσεις για τη θέση στην Επαρχία Λεμεσού θα γίνονται αποδεκτές μέχρι 28/2/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παντελίτσα Νικολάου στο 22-385588. Αιτητές που δεν τηρούν τα ελάχιστα προσόντα θα απορρίπτονται αμέσως.