Ολοκλήρωση του προγράμματος CFS REALized

Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ClickforSupport REALized με το τελικό συνέδριο στο Munster της Γερμανίας τον Νοέμβριο 2018 (13-14 Νοεμβρίου). Στο πρόγραμμα συμμετείχε το ΚΕΝΘΕΑ μαζί με άλλες 13 ευρωπαϊκές οργανώσεις.Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αλλά και για την εμπειρία μας ως ΚΕΝΘΕΑ μπορείτε να διαβάσετε στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος.

Αποτέλεσμα του προγράμματος ClickforSupport REALized είναι η διαδικτυακή παρέμβαση MIND YOUR TRIP η οποία είναι διαθέσιμη σε 10 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται κυρίως σε νεαρά πρόσωπα που πειραματίζονται ή χρησιμοποιούν συστηματικά Νέες Ψυχοτρόπες Ουσίες (ΝΨΟ). Η διαδικτυακή παρέμβαση έχει σαν στόχο να αυξήσει τη γνώση σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης ΝΨΟ παραπέμποντας σε αξιόπιστες και έγκυρες πηγές. Ο βασικός της στόχος είναι να παρακινήσει τους νέους να αξιολογήσουν τη χρήση ΝΨΟ που κάνουν, να πάρουν βοήθεια ώστε να τη μειώσουν ή να τη σταματήσουν ή και να μάθουν πιο ασφαλείς τρόπους χρήσης ΝΨΟ.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ClickforSupport REALized μπορεί να ολοκληρώνεται, η διαδικτυακή παρέμβαση όμως εξακολουθεί να προσφέρεται για όσους ενδιαφέρονται. Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυαή παρέμβαση MIND YOUR TRIP ή για να αξιολογήσετε τη χρήση σας και να δεχθείτε συμβουλευτική για μείωση ή αποχή από τη χρήση πατήστε εδώ https://cy.mindyourtrip.eu/el/