Χορεύοντας Ενάντια στις Εξαρτήσεις

Μια εκδήλωση συλλογής χρημάτων για την πρόληψη και τη θεραπεία.

dance-poster-01-01