Ανακοίνωση Θέσης Εργασίας – Συμβουλευτικός ή Κλινικός Ψυχολόγος

Μερική Απασχόληση
Τόπος Εργασίας: Πάφος

Το Ανοικτό Θεραπευτικό Κέντρο Εξαρτημένων Ατόμων (Α.ΘΕ.Κ.Ε.Α) «Η Τόλμη» Πάφου ζητά να εργοδοτήσει κλινικό ή/και συμβουλευτικό ψυχολόγο, κατόχο άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Το Α.ΘΕ.Κ.Ε.Α «Η Τόλμη» Πάφου προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, ψυχολογικής στήριξης και θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και των συγγενών τους, ενώ ως στόχο του έχει και την πρόληψη του φαινομένου στην πόλη και επαρχία της Πάφου.

Ελάχιστα Προσόντα:

  1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας
  2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία
  3. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων Κύπρου
  4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  5. Λευκό Ποινικό Μητρώο
  6. Να μην συμπεριλαμβάνεται στο Αρχείο Καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα
  7. Συστατικές επιστολές

Διδακτορικό πτυχίο σε ανάλογο κλάδο (Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία) θεωρείται επιπρόσθετο προσόν και θα βαθμολογείται με μία επιπλέον μονάδα. Εργασιακή πείρα σε ανάλογα καθήκοντα θα βαθμολογείται με 0,5 μονάδα για κάθε έξι μήνες πείρας.

Παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις (δεν υπάρχει ειδικό έντυπο) συμπεριλαμβάνουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φωτοαντίγραφα των πιο πάνω τα οποία να σκαννάρονται και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση psykana@cytanet.com.cy με τον τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Οι αιτήσεις για τη θέση θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 24/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του θεραπευτικού κέντρου 26941919. Αιτητές που δεν τηρούν τα ελάχιστα προσόντα θα απορρίπτονται αμέσως.