Ανακοίνωση 11 Ιουλίου 2011

Ο ΚΕΝΘΕΑ διαθέτει ομάδα από ψυχίατρο, 2 ψυχολόγους και ψυχιατρική νοσηλεύτρια σε ετοιμότητα για παροχή ψυχολογικής στήριξης σε άτομα που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα της 11.7.11. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 22385588. Psychological Services are being provided to grieving families or personnel suffering from post traumatic stress disorder after the facts of 11.7.11. Don’t hesitate to contact us at 22385588.