Διακήρυξη ΚΕΝΘΕΑ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2020

 1. Χαιρετίζουμε την έναρξη διαβούλευσης για τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028 από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν. Ο διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία, τους εξειδικευμένους φορείς και την κοινωνία των πολιτών αποτελεί την ενσάρκωση του μηνύματος που επιλέγηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αποτελέσει το σύνθημα της φετινής ημέρας κατά των ναρκωτικών. «Βελτιωμένη γνώση, για καλύτερη φροντίδα»
 2. Επιπλέον, σαν ΚΕΝΘΕΑ, υποστηρίζουμε το σύνθημα της φετινής παγκόσμιας ημέρας κατά των Ναρκωτικών για βελτίωση της γνώσης και τονίζουμε την αναγκαιότητα για διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών πορισμάτων, ώστε να αποκρυσταλλώνουν ξεκάθαρη εικόνα για το πρόβλημα των εξαρτήσεων στον τόπο μας και ζητούμε την πολιτική, διοικητική και επιστημονική ανεξαρτησία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ.
 1. Τα εξαρτημένα άτομα είναι κατ’ επανάληψη θύματα στιγματισμού και στερεοτύπων, ενώ συστηματικά τυγχάνουν αντιμετώπισης τόσο από την κοινωνία, τους εργοδότες και το σύστημα υγείας ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι ζωές των εξαρτημένων ατόμων μετρούν! Απαιτούμε όπως τόσο η Πολιτεία, οι Αρμόδιοι Επίτροποι, η ΑΑΕΚ και η κοινωνία των πολιτών ευρύτερα να δουλέψουμε προς την αποκατάσταση της αδικίας εξαλείφοντας τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση και αντιμετωπίζοντας τόσο τα εξαρτημένα άτομα, όσο και τις οικογένειές τους, με σεβασμό.
 1. Πάγια θέση του ΚΕΝΘΕΑ είναι η επιτακτική ανάγκη να δοθεί έμφαση σε προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην Καθολική Πρόληψη με την συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. Ενώ, στηρίζουμε την εφαρμογή προγραμμάτων επιλεκτικής και επικεντρωμένης πρόληψης, τα οποία στοχεύουν στην στήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ως προς την αποφυγή ανάπτυξης εξαρτήσεων και, ενώ σαν ΚΕΝΘΕΑ προσφέρουμε ανελλιπώς τέτοια προγράμματα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ζητούμε από την Πολιτεία και την ΑΑΕΚ την οικονομική υποστήριξη και επιχορήγηση και των προγραμμάτων Καθολικής Πρόληψης, τα οποία ενδυναμώνουν το σύνολο του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε, ετησίως, ο τομέας της καταστολής λαμβάνει 46 φορές περισσότερα απ’ ότι ο τομέας της πρόληψης των εξαρτήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι άποψή μας, ότι η καταστολή από μόνη της είναι αναποτελεσματική ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την εικόνα μιας κοινωνίας και πολιτείας η οποία επενδύει στην θωράκιση των παιδιών και των οικογενειών διαμέσου μίας πρόληψης η οποία απευθύνεται σε όλους και όχι στην εκ των υστέρων πάταξη του εγκλήματος και στην τιμωρία.

 1. Κρίνουμε ως απαραίτητη την στήριξη και ενδυνάμωση των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται με την πρόληψη των εξαρτήσεων. Υποστηρίζουμε η οικονομική στήριξη αυτών των οργανώσεων να συνάδει με αυτήν που τυγχάνουν τα υπόλοιπα μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, να ενισχύονται δηλαδή και για τα πάγια λειτουργικά τους έξοδα.
 2. Στα πλαίσια του συνθήματος της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών για βελτίωση της γνώσης και επομένως και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σαν ΚΕΝΘΕΑ υπερθεματίζουμε επίσης την αναγκαιότητα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης προς τους πολίτες. Αναμένουμε τη δημιουργία αρχών και κανονισμών από την ΑΑΕΚ σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να λειτουργούν τα προγράμματα πρόληψης αλλά και για αναγνώριση και αδειοδότηση των φορέων πρόληψης οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αυτά.
 3. Χαιρετίζουμε την ενσωμάτωση στην Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028 από την ΑΑΕΚ, της δράσης για πιστοποίηση Συμβούλων Τοξικοεξάρτησης με βάση διαδικασίες και κανονισμούς που θα θεσπιστούν, καθώς αυτό θα βοηθήσει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες. Αναμένουμε την ανάλογη πιστοποίηση των Στελεχών Πρόληψης.
 4. Ζητούμε την άμεση εμπλοκή του ΓΕΣΥ στην εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα εθισμών από όλα τα Θεραπευτικά Κέντρα της Κύπρου. Σαν ΚΕΝΘΕΑ, δηλώνουμε έτοιμοι για οποιανδήποτε διαβούλευση, παροχή πληροφόρησης και συνεργασία με τον ΟΑΥ σε σχέση με το φάσμα των υπηρεσιών που οι εξειδικευμένοι λειτουργοί προσφέρουν στα θεραπευτικά προγράμματα, ώστε να υποβοηθήσουμε τη διαδικασία εμπλοκής του ΓΕΣΥ στην εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα εθισμών .
 5. Ζητούμε αναθεώρηση της πολιτικής για θεραπεία ατόμων με συν-νοσηρότητα από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥΠΥ και επαναφέρουμε το ζήτημα της λειτουργίας εξειδικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης της διπλής διάγνωσης (συ-νοσηρότητας) στα πλαίσια του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής νοσηλείας σε αυτό. Το ΚΕΝΘΕΑ έχει ήδη υποβάλει σχετική πρόταση στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για την δημιουργία εξειδικευμένου βραχύχρονου προγράμματος στη βάση του οποίου τα εξαρτημένα άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας να δέχονται παρεμβάσεις κινητοποίησης για αποδοχή θεραπείας και ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης, και όχι μόνο αντιμετώπιση των ψυχιατρικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της ουσιοεξάρτησης.
 6. Εισηγούμαστε μεταρύθμιση όσον αφορά τη νομοθεσία η οποία προνοεί ότι άτομα με ιστορικό κατάχρησης ουσιών τα οποία απελευθερώνονται μετά από πέραν των δύο χρόνων φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές δεν δικαιούνται χορήγηση πιστοποιητικού καθαρού ποινικού μητρώου, παρα μόνο πέντε χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους, καθώς ενισχύεται η δυσκολία αποκατάστασης και επανένταξής τους.
 7. Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες σε όσους συμβάλλουν στην προώθηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του πρώτου προϊόντος κοινωνικής ευθύνης που πωλείται στην κυπριακή αγορά, του εμφιαλωμένου νερού «ΕΥ ΖΗΝ». Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, καθώς και όσους προωθούν το εν λόγω προϊόν στα υποστατικά τους ή βοηθούν στην προβολή του, αλλά και όλους τους καταναλωτές που το προτιμούν.
 8. Ευχαριστούμε την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για την πολύπλευρη και διαχρονική στήριξη που παρέχει στο ΚΕΝΘΕΑ στον αγώνα μας για πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων.
 9. Χαιρετίζουμε την εφαρμογή, ύστερα από 24 χρόνια αγώνα του ΚΕΝΘΕΑ (1992-2016) του Νόμου «Περί θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών και Ουσιοεξαρτημένων» και συγχαίρουμε την ΑΑΕΚ για την συμβολή της στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
 10. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Άμυνας για την συνεργασία μας στα πλαίσια της παροχής από το ΚΕΝΘΕΑ προγραμμάτων πρόληψης στην Εθνική Φρουρά.
 11. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού για την συνεργασία μας στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία.
 12. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας στις κοινότητες και την διεύρυνση του Θεσμού του Συμβουλευτικού Σταθμού.
 13. Χαιρετίζουμε την συνεργασία μας με την Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων και τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, για την από κοινού λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών του ΚΕΝΘΕΑ.
 14. Χαιρετίζουμε την αγαστή μας συνεργασία με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο σε σχέση με την πρόληψη της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και ευχαριστούμε για την χρηματοδότηση για εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, ανάμεσα σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, αλλά και για τη χρηματοδότηση της τηλεφωνικής γραμμής 1422 για ενημέρωση και στήριξη σε θέματα προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.
 15. Χαιρετίζουμε την συνεργασία με τον ΚΟΑ και τον Επίτροπο Αθλητισμού για την από κοινού σύνδεση του αθλητισμού με τον αγώνα της πρόληψης των εξαρτήσεων του ΚΕΝΘΕΑ, ενώ καταλυτικής σημασίας θεωρούμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη, για ανάδειξη της προληπτικής αξίας του αθλητισμού σε σχέση με όλους τους κινδύνους που διατρέχουν οι νέοι σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας.
 16. Θερμές ευχαριστίες στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και την Τράπεζα RCB για τη χρηματοδότηση του προγράμματος του ΚΕΝΘΕΑ Sporting Club «Προπονητές στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων».
 17. Χαιρετίζουμε επίσης την συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή του οργανισμού μας, η οποία καθορίζει την επιστημονικότητα και αξιοπιστία των προγραμμάτων τα οποία προσφέρονται.
 18. Τέλος, με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους λειτουργούς και τους εθελοντές που συστηματικά εργάζονται στην απάμβλυνση της επιδημίας των εξαρτήσεων, που εδώ και δεκαετίες στερεί τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως και προκαλεί τεράστιο πόνο στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.