Συνεργασία με Συμβουλευτικό Σταθμό «Οδυσσέας» Λτδ (Λεμεσός)

Για τις ανάγκες προληπτικού προγράμματος του Συμβουλευτικού Σταθμού «Οδυσσέας» αναζητείται συνεργάτης/ιδα για να προσφέρει μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συνεργασία αφορά μερική απασχόληση (15 ώρες εβδομαδιαίως-απογευματινό ωράριο), με πιθανότητα αύξησης ωρών και απολαβών αναλόγως των αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν και γίνεται στα πλαίσια αγοράς υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Δημοτικής εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση αγγλικής

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο το άτομο να έχει άδεια οδήγησης και μέσο μεταφοράς αφού θα μετακινείται σε διάφορους χώρους για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Εργασιακή πείρα ή/και μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εξειδίκευση στην ειδική εκπαίδευση θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Καθήκοντα:

  • Αρχική Αξιολόγηση μαθησιακών αναγκών του κάθε παιδιού
  • Αξιολόγηση προόδου παιδιού με την ολοκλήρωση του προγράμματος
  • Συμβολή στον προγραμματισμό των μαθημάτων που θα παρέχονται
  • Παροχή μαθημάτων στήριξης σε ομαδικό ή ατομικό πλαίσιο
  • Προφορική ενημέρωση προόδου στους ενδιαφερόμενους (λειτουργούς προγράμματος, γονείς, εκπαιδευτικούς)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφα των δικαιολογητικών (πτυχίων, αγγλικής γλώσσας και εμπειρίας) και μία συστατική επιστολή το αργότερο μέχρι τις 4/09/2020 στο odysseas@kenthea.org.cy . Θα κληθούν σε συνέντευξη όσα άτομα πληρούν τα προσόντα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλέσουν στο 97671510.